Biznes plany, wnioski o dofinansowanie (dotacje unijne), analizy ekonomiczne, wyceny, studia wykonalności i strategie gospodarcze.

1. Biznes Plany, Wnioski dotacyjne, Wyceny i Studia Wykonalności, 2. Pozyskiwanie finansowania na tworzenie i rozwój biznesu, w tym: a. dotacje unijne, b. pożyczki preferencyjne, c. kredyty komercyjne, 3. Budowa i redefinicja strategii biznesowych, 4. Analizy finansowe i gospodarcze (m.in. due diligence), 5. Budowa i doskonalenie systemów controllingu i raportowania, 6. Kompleksowe wsparcie Biznesu: a. Usługi rachunkowe, b. Doradztwo podatkowe, c. Doradztwo finansowe, d. Doradztwo prawne.

Firma konsultingowa Resulto Sp.z o.o. Opracowujemy biznes plany, wnioski dotacyjne (wniosek o dofinansowanie) i budujemy strategie gospodarcze. Pozyskujemy finansowanie, wyceniamy przedsiębiorstwa, doskonalimy raportowanie i oraz sporządzamy wielowymiarowe analizy. Nasze wnioski o dofinansowanie oraz biznes plany skutecznie „pozyskuję” środki. Opracowujemy analizy, które pomagają podnieść wydajność aktywów i pracowników. Wykonujemy również wyceny przedsiębiorstw, które dobrze określają wartość biznesu, a nasze plany i prognozy ułatwiają dokonanie wyboru właściwej ścieżki rozwoju.