Dofinansowanie do 90% kosztów inwestycji i doradztwa w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa w pracy!

Dotacja do 400 000,00 zł na pokrycie kosztów inwestycji i doradztwa w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa w pracy!

NA CO? USŁUGI DORADCZE mogą dot.: przeprowadzenie identyfikacji zagrożeń w miejscu pracy i ocena ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami, • wykonania pomiarów stężeń i natężeń szkodliwych czynników, występujących w miejscu pracy np: hałas, drgania, promieniowanie elektromagnetyczne, pyły, nadmierne obciążenie wysiłkiem fizycznym, • dokonania doboru środków ochrony indywidualnej do zidentyfikowanych zagrożeń (bez uwzględniania kosztów zakupu tych środków), • przeprowadzenie analizy i oceny ergonomiczności miejsc pracy, • wykonania oceny bezpieczeństwa maszyn i instalacji technicznych, • opracowania projektów techn. środków ochrony zbiorowej lub instalacji innego sprzętu ochronnego na stanowiskach. II. INWESTYCJE może to być zakup i instalacja: • osłon do niebezpiecznych stref maszyn i urządzeń, • optoelektrycznych urządzeń ochronnych (kurtyn świetlnych, itp.), • urządzeń ochronnych czułych na nacisk (mat, podłóg, krawędzi itp.); • urządzeń oczyszczających powietrze (np.: filtrów, filtropochłaniaczy itp.), • urządzeń i elementów wentylacji, • urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości. CO OFERUJEMY? ETAP I Weryfikacja i wybór źródła finansowania (Usługi I etapu są bezpłatne oraz nie zobowiązują do podpisania umowy na opracowanie dokumentacji). ETAP II Merytoryczne opracowanie wniosku o dotację oraz wymaganych załączników. ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY! Human Partner Sp. z o.o. świadczy usługi rozwojowe, adresowane przede wszystkim do sektora MŚP i dużych firm. Filozofią firmy jest dostarczanie Klientom KOMPLEKSOWYCH rozwiązań, które wspierają organizację i pomagają działać bardziej efektywnie.