DORADZTWO UBEZPIECZENIOWE

Ochrona ubezpieczeniowa i bezpieczeństwo finansowe na przyszłość

Dopasowane do potrzeb, kompleksowe plany ubezpieczeniowe, składające się z produktów, które niezależnie od sytuacji rynkowej posiadają gwarantowaną Sumę Ubezpieczenia. W ramach ubezpieczeń oferuję: – ubezpieczenia na życie z emeryturą / GWARANTOWANĄ, – ubezpieczenia na CAŁE ŻYCIE, – ubezpieczenia terminowe. Ww. ubezpieczenia charakteryzują się bardzo szerokim zakresem, bez względu na przyczynę oraz tylko dwoma ograniczeniami. Dodatkowo: – ubezpieczenia na wypadek poważnych zachorowań, pobytu w szpitalu, uszczerbku na zdrowiu. PLANY UBEZPIECZENIOWE ODPOWIADAJĄ NA NAJWAŻNIEJSZE POTRZEBY KLIENTÓW, DLA KTÓRYCH ZABEZPIECZENIE ICH SAMYCH ORAZ TYCH, KTÓRYCH KOCHAJĄ TO WAŻNA SPRAWA ! Po zawarciu umowy Klient pozostaje pod moją opieką doradczą, gdyż potrzeby ubezpieczeniowe zmieniają się wraz z naszym życiem.