Pożyczka od 1% na zakup ŚRODKA TRANSPORTU – inicjatywa JEREMIE na finansowanie działalności MMŚP w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzania działalności!

Pożyczka od 1% (do 700 000,00 zł) na finansowanie działalności MMŚP w zakresie budowy, rozbudowy lub rozszerzania działalności, w tym w szczególności na: wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych; zakup maszyn, urządzeń, w tym także zakup środków transportu; budowę instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii; tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy

CEL POŻYCZKI? W szczególności: zakup maszyn, urządzeń, w tym także zakup ŚRODKÓW TRANSPORTU, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych; budowę instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii; tworzenie nowych, trwałych miejsc pracy! WARUNKI OTRZYMANIA POŻYCZKI? Kwota pożyczki: max. 700 000 PLN, prowizja: 0%, oprocentowanie od 1% w skali roku, okres spłaty: max. 60 miesięcy, karencja max. 6 m-cy. CO OFERUJEMY? ETAP I Weryfikacja i wybór źródła finansowania (Usługi I etapu są bezpłatne oraz nie zobowiązują do podpisania umowy na opracowanie dokumentacji). ETAP II Merytoryczne opracowanie wniosku pożyczkowego oraz wymaganych załączników. ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY! Human Partner Sp. z o.o. świadczy usługi rozwojowe, adresowane przede wszystkim do sektora MŚP i dużych firm. Filozofią firmy jest dostarczanie Klientom KOMPLEKSOWYCH rozwiązań, które wspierają organizację i pomagają działać bardziej efektywnie.