Szkolenia, treningi indywidualne i coaching – Kluczowe Kompetencje w biznesie

Rozwój kluczowych kompetencji w biznesie poprzez Szkolenia, treningi indywidualne i coaching

Zdobywalnia jest firmą szkoleniową, która pomaga przedsiębiorstwom osiągać jeszcze lepsze wyniki, poprzez rozwój wiedzy i umiejętności ich pracowników. Uczymy, jak skutecznie zarządzać sobą w czasie, występować publicznie, komunikować się czy sprzedawać. Na każdym etapie współpracy dbamy o to, by trening przyniósł realne, długoterminowe i pozytywne rezultaty: A. Przed szkoleniem – badamy Państwa potrzeby rozwojowe przy pomocy ankiet internetowych i wywiadów – projektujemy szkolenie w taki sposób, by realizowało ustalone razem z Państwem cele. B. Podczas szkolenia – używamy opartych na dowodach naukowych technik nauczania – korzystamy z mechanizmów utrwalania wiedzy i umiejętności – pokazujemy, jak przełożyć umiejętności ze szkolenia na rzeczywistość zawodową – uczymy przez doświadczenie i angażujemy pracowników w proces zmiany C. Po szkoleniu – wysyłamy specjalny raport z ewaluacją szkolenia: informacjami na temat opinii uczestników o szkoleniu, przyrostu wiedzy i umiejętności – udostępniamy program wdrożeniowy, dzięki któremu Państwa pracownicy wiedzą jak rozwijać szkolone kompetencje przez następne pół roku – każdy z uczestników szkolenia ma przez 30 dni od jego zakończenia dostęp do darmowych konsultacji z trenerem.