USŁUGI PRAWNE DLA FIRM I OSÓB FIZYCZNYCH

TERAZ RABAT 20% dla klubowiczów TN Business Club i ich znajomych. Zakres działań to: porady prawne, reprezentowanie przed sądami, windykacja wierzytelności, umowy, obsługa firm, obsługa osób fizycznych, prawo pracy, prawo rodzinne, prawo cywilne, prawo handlowe, prawo karne.

Wszelkie działania w imieniu i na rzecz Klienta są zawsze poprzedzone dogłębną analizą jego indywidualnych potrzeb, co w oparciu o wiedzę, doświadczenie i profesjonalizm gwarantuje optymalne rozwiązania oraz najwyższą jakość świadczonych usług w rozsądnej cenie. Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne na rzecz: – klientów indywidualnych i osób fizycznych: obsługa klientów indywidualnych obejmuje m.in.: ustne porady i konsultacje prawne; reprezentację we wszelkiego rodzaju postępowaniach na każdym ich etapie; sporządzanie pism procesowych i projektów umów; opracowanie opinii prawnych; reprezentowanie podczas negocjacji i mediacji; windykację należności. – podmiotów gospodarczych: pomoc prawna na rzecz przedsiębiorców obejmuje stałą pomoc prawną świadczoną na podstawie umów regularnej obsługi prawnej bądź jednorazowej usługi. Stała współpraca podmiotów gospodarczych z Kancelarią daje możliwość bieżącej i lepszej znajomości spraw wewnętrznych firmy, co wpływa na szybkość i jakość świadczonych usług oraz na obniżenie kosztów świadczonych usług prawnych zarówno przy ryczałtowej formie rozliczenia, jak i przy zleceniach jednorazowych. Obsługa podmiotów gospodarczych obejmuje m.in.: doradztwo w zakresie wyboru formy prawnej prowadzonego przedsiębiorstwa; udzielanie ustnych i pisemnych porad prawnych; sporządzanie i analizę projektów umów oraz wszelkiego rodzaju pism i wniosków rejestrowych; reprezentację przed sądami i organami; udział w negocjacjach; sporządzanie wewnętrznych regulaminów i statutów kształtujących stosunek pracy; udział w postępowaniu likwidacyjnym szkód osobowych i majątkowych. – klientów zagranicznych (obsługa prawna w języku angielskim i włoskim): kancelaria świadczy pomoc prawną w języku angielskim i włoskim zarówno zagranicznym klientom indywidualnym, jak i podmiotom gospodarczym. Biegła znajomość języków obcych daje możliwość świadczenia pomocy prawnej klientom zagranicznym bez udziału osób postronnych przy zachowaniu poufności i swobodnej komunikacji. Istnieje także możliwość skorzystania z usług doświadczonych tłumaczy innych języków obcych współpracujących z Kancelarią. Obsługa klientów zagranicznych obejmuje m.in. pomoc prawną dla przedsiębiorców zagranicznych zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą na polskim rynku, w szczególności poprzez: zakładanie działalności gospodarczej w wymaganej formie; nabywanie majątku nieruchomego na terenie Polski; zatrudnianie pracowników; reprezentację przed polskimi organami administracji publicznej i sądami; rozwiązywanie bieżących spraw prawnych oraz kompleksową obsługę prawną transakcji zawieranych z lokalnymi podmiotami; windykację należności, a także pomoc prawną osobom fizycznym. Zakres działalności, prawo: Cywilne Rodzinne Karne i karnoskarbowe Gospodarcze Pracy i ubezpieczeń społecznych Administracyjne Ubezpieczeniowe Z zakresu obrotu nieruchomościami W zależności od charakteru sprawy i indywidualnych preferencji Klienta Kancelaria świadczy pomoc prawną w siedzibie Kancelarii oraz w Kancelariach współpracujących (Brzeg, Nysa, Głogówek), w siedzibie Klienta, a także w ramach usługi on-line. Kancelaria reprezentuje interesy swoich Klientów na terenie całego kraju osobiście bądź przy udziale doświadczonych prawników ściśle z Kancelarią współpracujących. Kancelaria podpisała także Deklarację Patronacką z Krajowym Stowarzyszeniem Antymobbingowym z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Ołbińskiej.